สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

      องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

หน้า 87 จาก 87

87
ถัดไป
สุดท้าย

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพึงพอใจ อบต.สมอพลือ ด้านใด  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด