ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

alt


      ตำบลสมอพลือ ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับอำเภอบ้านลาด นับเป็นเวลา 100 ปี เศษสมัยก่อนตำบลนี้มีแม่น้ำไหลผ่านได้มีพ่อค้าเรือสำเภามาค้าขายสินค้าต่าง ๆ ได้ทอดสมอเรือพักแรมที่ตำบลนี้ประจำ และเมื่อเวลาทอดสมอเรือ สมอเรือได้ครือ ๆ ไปติด ที่สมอดานเป็นประจำ ชาวบ้านจึงเรียกว่าตำบล “สมอคลือ” และต่อมาคำว่า “สมอคลือ” เพี้ยนไปเป็น สมอพลือ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “สมอพลือ” ตั้งแต่นั้นมา
      ชุมชนที่อาศัยอยู่ในตำบลเป็นชุมชนดั่งเดิมที่ตั้งรกรากบ้านเรือนอยู่อาศัย ประกอบอาชีพทางการเกษตรและอาศัยทางน้ำเป็นทางสัญจรไปมา เป็นสังคมชนบทและวิวัฒนาการทางสังคมชนบท และต่อมาวิวัฒนาการทางสังคมทางการเมือง และทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีพื้นที่บางส่วนได้เปลี่ยนแปลงไปแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด