สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.สมอพลือ

อาชีพ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมและมีพื้นที่บางส่วนติด กับถนนเพชรเกษมเหมาะสมกับการตั้งธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการค้าและบริการ โดยส่วนใหญ่ประชาชนมีอาชีพในการทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพค้าขาย
alt

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

altปั้มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
altบริษัทขายส่งปูนซีเมนต์ จำนวน 1 แห่ง
altร้านขายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง
altอู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 แห่ง
altโรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง
altโรงงานกล้วยกวน จำนวน 2 แห่ง
altอู่ซ่อมแอร์รถยนต์ จำนวน 1 แห่ง
altร้านทำผม จำนวน 2 แห่ง
altร้านค้าทั่วไป จำนวน 53 แห่ง
altศูนย์บริการตรวจสภาพรถ จำนวน 1 แห่ง
altรีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง
altบริษัทเสริมสุข (จำกัด) มหาชน จำนวน 1 แห่ง
altบริษัทแลคตาซอย (จำกัด) จำนวน 1 แห่ง
altร้านประดับนต์ติดตั้งเครื่องเสียง จำนวน 1 แห่ง
altบริษัท ซู ซู กิ จำนวน 1 แห่ง
altสนามยิงปืน จำนวน 1 แห่ง
altโรงไม้แปรรูป จำนวน 1แห่ง
   

alt

กลุ่มอาชีพ

1. กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม

2. กลุ่มจักรสาน 1 กลุ่ม

3. กลุ่มทำนาตำบลสมอพลือ 1 กลุ่ม

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาลโตนด 1 กลุ่ม

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด