สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

การศึกษา
altโรงเรียนประถมศึกษา/อนุบาล จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย

altโรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชารังสรรค์)
altศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ
altศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมอพลือ
altที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง

alt

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ตำบลสมอพลือ มีวัดจำนวน 4 แห่ง คือ
altวัดท่าไชยศิริ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
altวัดโพธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
altวัดกลางวณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
altวัดห้วยเสือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

alt

สาธารณสุข
altโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอพลือ
altอัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

alt

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
altป้อมตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด