ข้อมูลอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
altต้นตาล
alt
กลุ่ม/ชมรม
altชมรมรวมน้ำใจผู้สูงอายุตำบลสมอพลือ โดยมีพันธกิจร่วมกับงานพัฒนาชุมชนตำบลสมอพลือ เพื่อดำเนินกิจกรรม เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
altกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอพลือ
altศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครับ
altสภาเด็กและเยาวชนตำบลสมอพลือ

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด