บุคลากรส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


นางธัญวรัตน์ หนาแน่น
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวทิพธนา  ภู่ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 


นางสาววรางคณา   เครือเหลา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวศิริพร มหิมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวปุญญวี   เสน่ห์ติบัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววาสนา   แสงกับ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 

- ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด