บุคลากรส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


นางธัญวรัตน์ หนาแน่น
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวศิริพร มหิมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาววรางคณา   เครือเหลา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวทิพธนา  ภู่ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวนริษา   ปุ่นกอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุนิตย์   เสน่ห์ติบัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววาสนา   แสงกับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด