บุคลากรส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


นางธัญวรัตน์  หนาแน่น
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวกนกอร  แตงอวบ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาววรางคณา  เครือเหลา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวมาลัย  น้อยจริง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวนริษา  ปุ่นกอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุนิตย์  เสน่ห์ติบัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววาสนา  แสงกับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด