สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


นายทนงค์  หลักแหลม
ประธานสภาอบต.สมอพลือ
โทร. 084-1350756
 


นายกิตติ ดอกนางแย้ม
รองประธานสภาอบต.สมอพลือ
โทร. 099-2818128
 

จ่าสิบตำรวจชนฐกันต์ แดงประดับ
ปลัด อบต.สมอพลือ
โทร 089-8449752

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

 


น.ส.ธนภรณ์ จันทร์สุก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
โทร. 082-0098855
 

นายสาโรจน์ ทับเพียร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
โทร 0855176461

นางกรรณิการ์  เกตุแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
โทร. 092-8082856
 

นายสมศักดิ์ บรรลือทรัพย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
โทร 089-5174020

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด