ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สมอพลือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ พร้อมปรับปรุงถนน ( บริเวณหลังศาลเจ้า ถึง น้ำตกกาวาด ) ม.3 ปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันทางดินพร้อมผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ (ช่วงที่นานายนิพัทธ์ มีพิณ –นายเฉลียว พันธ์อ้น ) ม.5 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันทางดินพร้อมผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟบ้านตะโกงาม –ที่นานายนิพัทธ์ มีพิณ ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.อบต.สมอพลือ
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ ซอยหลังวัด – ซอยคอกหมู ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.อบต.สมอพลือ
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายริมคลองชลประทาน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จนท.อบต.สมอพลือ
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายสมอพลือ - ดอนพลับ หมู่ 3 , หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จนท.อบต.สมอพลือ
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสมอพลือ-ห้วยเสือ พบ.ถ. 64002 (บริเวณหน้าอบต.) หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแศมถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายริมคลองชลประทาน ม.2 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแศมถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม.3 - ม.6 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันทางดินพร้อมผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ (ช่วงที่ซอยคอกหมู -ที่นานายเฉลี่ยว พันธ์อ้น หมู่ที่ 5 ) ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ บ้านห้วยเสือ – ซอยหลังวัด หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
12 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.อบต.สมอพลือ
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
15 ประกาศราคาจางก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบฝาปิด ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านอาจารย์สมยศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง e-bidding โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบฝาปิด ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านอาจารย์สมยศ ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลอง หมู่ 6 ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต รูปตัวยูบริเวณที่ดิน ร.ต.ท.ประสิทธิ์ พิณทิพย์ ถึงที่ นายใย ถมเสาร์ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4 ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทานบริเวณทางเข้าบ้าน นายชีพ หวานไกล หมู่ที่ 6 ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังวัดกลาง ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. คสล. 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.สมอพลือ
22 ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.สมอพลือ ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
23 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำคนพิการ ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
24 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ชนิดแบบท่อเหลี่ยมส่งน้ำพร้อมขยายถนนสายสมอพลือ-ห้วยเสือ ปีงบประมาณ 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
25 ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก บริเวณบ้านนางยุพา แซ่บู๊ ถึงบ้านอัยการเนิ้ม ม.5 จนท.อบต.สมอพลือ
26 เผยแพร่ TOR และราคากลาง งานจ้างออกแบบ เฟส 4 จนท.อบต.สมอพลือ
27 เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน ม.3 ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
28 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.1 ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
29 เปิดเผยราคากลางเครื่องกระจายเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
30 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตรูปตัวยู หลัง อบต. เก่า ถึง เขตทางรถไฟ ช่วงที่ 1 (ปี 2565) จนท.อบต.สมอพลือ

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด