ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สมอพลือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 จนท.อบต.สมอพลือ
2 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
3 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จนท.อบต.สมอพลือ
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโคมไฟทางสาธารณะ แบบโซล่าเซลล์ สายดอนพลับ - เขาทะโมน ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำรูปตัววี ซอย 4 บ้านโพธ์ สายเพชรเกษม–คลองชลประทาน ช่วงที่ 1 ม.2 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก บ้านดอนพลับ ช่วงที่ 1 ม.6 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายบ้านดอนพลับ-เขาทะโมน บริเวณช่วงโค้งสระน้ำบ้านนางปราณี พิมสะอาด หมู่ 6 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังวัดกลาง ช่วงที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนบ้านโพธิ์ ซอย 4 บริเวณที่ดินนายบุญเตือน ดอกนางแย้ม หมู่ 2 ปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ พร้อมปรับปรุงถนน ( บริเวณหลังศาลเจ้า ถึง น้ำตกกาวาด ) ม.3 ปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันทางดินพร้อมผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ (ช่วงที่นานายนิพัทธ์ มีพิณ –นายเฉลียว พันธ์อ้น ) ม.5 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันทางดินพร้อมผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟบ้านตะโกงาม –ที่นานายนิพัทธ์ มีพิณ ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.อบต.สมอพลือ
13 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ ซอยหลังวัด – ซอยคอกหมู ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.อบต.สมอพลือ
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายริมคลองชลประทาน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จนท.อบต.สมอพลือ
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายสมอพลือ - ดอนพลับ หมู่ 3 , หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จนท.อบต.สมอพลือ
16 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสมอพลือ-ห้วยเสือ พบ.ถ. 64002 (บริเวณหน้าอบต.) หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแศมถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายริมคลองชลประทาน ม.2 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแศมถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม.3 - ม.6 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันทางดินพร้อมผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ (ช่วงที่ซอยคอกหมู -ที่นานายเฉลี่ยว พันธ์อ้น หมู่ที่ 5 ) ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ บ้านห้วยเสือ – ซอยหลังวัด หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
21 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.อบต.สมอพลือ
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
23 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
24 ประกาศราคาจางก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบฝาปิด ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านอาจารย์สมยศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
25 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง e-bidding โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบฝาปิด ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านอาจารย์สมยศ ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
26 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลอง หมู่ 6 ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
27 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต รูปตัวยูบริเวณที่ดิน ร.ต.ท.ประสิทธิ์ พิณทิพย์ ถึงที่ นายใย ถมเสาร์ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4 ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
28 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทานบริเวณทางเข้าบ้าน นายชีพ หวานไกล หมู่ที่ 6 ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
29 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังวัดกลาง ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. คสล. 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.สมอพลือ

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด