ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สมอพลือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ชนิดแบบท่อเหลี่ยมส่งน้ำพร้อมขยายถนนสายสมอพลือ-ห้วยเสือ ปีงบประมาณ 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
2 ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก บริเวณบ้านนางยุพา แซ่บู๊ ถึงบ้านอัยการเนิ้ม ม.5 จนท.อบต.สมอพลือ
3 เผยแพร่ TOR และราคากลาง งานจ้างออกแบบ เฟส 4 จนท.อบต.สมอพลือ
4 เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน ม.3 ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
5 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.1 ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
6 เปิดเผยราคากลางเครื่องกระจายเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
7 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตรูปตัวยู หลัง อบต. เก่า ถึง เขตทางรถไฟ ช่วงที่ 1 (ปี 2565) จนท.อบต.สมอพลือ
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ม.3 จนท.อบต.สมอพลือ
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ปากทางซอย 2-บ้านนายทองหล่อ จนท.อบต.สมอพลือ
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนพลับ-ท่าเสน หมู่ 6 ปี 2564 จนท.อบต.สมอพลือ
11 ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมอพลือ ประจำปี 2564 จนท.อบต.สมอพลือ
12 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประจำปี 2564 จนท.อบต.สมอพลือ
13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จัดซื้อรถยนต์) จนท.อบต.สมอพลือ
14 คณะกรรมการตรวจสอบพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ
15 เผยแพร่ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สมอพลือ
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์ จนท.อบต.สมอพลือ
17 ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.สมอพลือ
18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 (จากบ้านนางสืบ - แยกคลองชลประทาน) อบต.สมอพลือ
19 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชน-สุดเขตสมอพลือ ม.4 อบต.สมอพลือ
20 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม บริเวณซอยนาสัตว์ ม.4 (ตั้งแต่นาตาหว่าว-ที่ตาชอบ) อบต.สมอพลือ
21 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 (จากอรัญญาเสซิเดนท์-สามแยกที่นายเมิน ปลั่งศรี) อบต.สมอพลือ
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สมอพลือ
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สมอพลือ
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 (จากทางเข้าซอยนาพราหมณ์-สามแยกคลองชลประทาน) อบต.สมอพลือ
25 ประกาศประกวดราคาซ์้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 จนท.อบต.สมอพลือ
26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ ม.1 ประจำปี 2562 จนท.อบต.สมอพลือ
27 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ประจำปี 2562 จนท.อบต.สมอพลือ
28 โครงการก่อสร้างกำแพงดินพร้อมเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ประจำปี 2562 จนท.อบต.สมอพลือ
29 โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ปี 2562 จนท.อบต.สมอพลือ
30 โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ปี 2562 จนท.อบต.สมอพลือ

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด