ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สมอพลือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโคมไฟทางสาธารณะ สายบ้านสมอพลือถึงท่าน้ำ หมู่ที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 จนท.อบต.สมอพลือ
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโคมไฟทางสาธารณะ สายบ้านสมอพลือทางเข้าท่าน้ำ ถึงสะพานกลับรถ หมู่ 2 ปีงบประมาณ 2567 จนท.อบต.สมอพลือ
3 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟทางสาธารณะ ชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สายเลียบทางรถไฟ บ้านห้วยเสือ-ตะโกงาม หมู่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 จนท.อบต.สมอพลือ
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพักคสล. สายเลียบคลองชลประทาน พบ.ถ 64026 ช่วงสี่แยกหลังห้างโรบินสัน-ถนนเพชรเกษม หมู่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จนท.อบต.สมอพลือ
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ) ปี 2567 จนท.อบต.สมอพลือ
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่บ้านณัฎฐรียา (ช่วงทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 จนท.อบต.สมอพลือ
7 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 จนท.อบต.สมอพลือ
8 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
9 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จนท.อบต.สมอพลือ
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโคมไฟทางสาธารณะ แบบโซล่าเซลล์ สายดอนพลับ - เขาทะโมน ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
11 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำรูปตัววี ซอย 4 บ้านโพธ์ สายเพชรเกษม–คลองชลประทาน ช่วงที่ 1 ม.2 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก บ้านดอนพลับ ช่วงที่ 1 ม.6 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายบ้านดอนพลับ-เขาทะโมน บริเวณช่วงโค้งสระน้ำบ้านนางปราณี พิมสะอาด หมู่ 6 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังวัดกลาง ช่วงที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนบ้านโพธิ์ ซอย 4 บริเวณที่ดินนายบุญเตือน ดอกนางแย้ม หมู่ 2 ปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ พร้อมปรับปรุงถนน ( บริเวณหลังศาลเจ้า ถึง น้ำตกกาวาด ) ม.3 ปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันทางดินพร้อมผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ (ช่วงที่นานายนิพัทธ์ มีพิณ –นายเฉลียว พันธ์อ้น ) ม.5 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันทางดินพร้อมผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟบ้านตะโกงาม –ที่นานายนิพัทธ์ มีพิณ ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.อบต.สมอพลือ
19 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ ซอยหลังวัด – ซอยคอกหมู ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.อบต.สมอพลือ
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายริมคลองชลประทาน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จนท.อบต.สมอพลือ
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายสมอพลือ - ดอนพลับ หมู่ 3 , หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จนท.อบต.สมอพลือ
22 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสมอพลือ-ห้วยเสือ พบ.ถ. 64002 (บริเวณหน้าอบต.) หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
23 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแศมถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายริมคลองชลประทาน ม.2 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
24 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแศมถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม.3 - ม.6 ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
25 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันทางดินพร้อมผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ (ช่วงที่ซอยคอกหมู -ที่นานายเฉลี่ยว พันธ์อ้น หมู่ที่ 5 ) ปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ บ้านห้วยเสือ – ซอยหลังวัด หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
27 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.อบต.สมอพลือ
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ
29 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
30 ประกาศราคาจางก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบฝาปิด ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านอาจารย์สมยศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด