ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สมอพลือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. คสล. 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.สมอพลือ
32 ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.สมอพลือ ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
33 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำคนพิการ ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
34 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ชนิดแบบท่อเหลี่ยมส่งน้ำพร้อมขยายถนนสายสมอพลือ-ห้วยเสือ ปีงบประมาณ 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
35 ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก บริเวณบ้านนางยุพา แซ่บู๊ ถึงบ้านอัยการเนิ้ม ม.5 จนท.อบต.สมอพลือ
36 เผยแพร่ TOR และราคากลาง งานจ้างออกแบบ เฟส 4 จนท.อบต.สมอพลือ
37 เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน ม.3 ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
38 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.1 ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
39 เปิดเผยราคากลางเครื่องกระจายเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ
40 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตรูปตัวยู หลัง อบต. เก่า ถึง เขตทางรถไฟ ช่วงที่ 1 (ปี 2565) จนท.อบต.สมอพลือ
41 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ม.3 จนท.อบต.สมอพลือ
42 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ปากทางซอย 2-บ้านนายทองหล่อ จนท.อบต.สมอพลือ
43 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนพลับ-ท่าเสน หมู่ 6 ปี 2564 จนท.อบต.สมอพลือ
44 ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมอพลือ ประจำปี 2564 จนท.อบต.สมอพลือ
45 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประจำปี 2564 จนท.อบต.สมอพลือ
46 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จัดซื้อรถยนต์) จนท.อบต.สมอพลือ
47 คณะกรรมการตรวจสอบพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ
48 เผยแพร่ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สมอพลือ
49 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์ จนท.อบต.สมอพลือ
50 ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.สมอพลือ
51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 (จากบ้านนางสืบ - แยกคลองชลประทาน) อบต.สมอพลือ
52 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชน-สุดเขตสมอพลือ ม.4 อบต.สมอพลือ
53 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม บริเวณซอยนาสัตว์ ม.4 (ตั้งแต่นาตาหว่าว-ที่ตาชอบ) อบต.สมอพลือ
54 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 (จากอรัญญาเสซิเดนท์-สามแยกที่นายเมิน ปลั่งศรี) อบต.สมอพลือ
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สมอพลือ
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สมอพลือ
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 (จากทางเข้าซอยนาพราหมณ์-สามแยกคลองชลประทาน) อบต.สมอพลือ
58 ประกาศประกวดราคาซ์้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 จนท.อบต.สมอพลือ
59 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ ม.1 ประจำปี 2562 จนท.อบต.สมอพลือ
60 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ประจำปี 2562 จนท.อบต.สมอพลือ

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด