แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (แก้ไข เปลี่ยนแปลง 4/2566) (เพิ่มเติม 2/2566) จนท.อบต.สมอพลือ 62
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 อบต.สมอพลือ แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 จนท.อบต.สมอพลือ 133
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 อบต.สมอพลือ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 จนท.อบต.สมอพลือ 124
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 อบต.สมอพลือ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 จนท.อบต.สมอพลือ 118
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 อบต.สมอพลือ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 จนท.อบต.สมอพลือ 123
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565) จนท.อบต.สมอพลือ 134
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565) จนท.อบต.สมอพลือ 163
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 227
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2564 จนท.อบต.สมอพลือ 227
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4-2564 จนท.อบต.สมอพลือ 260
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 จนท.อบต.สมอพลือ 201
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 จนท.อบต.สมอพลือ 181
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 และ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 จนท.อบต.สมอพลือ 298
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2563 จนท.อบต.สมอพลือ 233
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 จนท.อบต.สมอพลือ 303
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) จนท.อบต.สมอพลือ 447
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) ครั้งที่ 4 จนท.อบต.สมอพลือ 274
18 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จนท. อบต.สมอพลือ 434
19 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) จนท.อบต.สมอพลือ 192
20 แผนพัฒนาตำบลสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติม จนท.อบต.สมอพลือ 204
21 แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) จนท.อบต.สมอพลือ 515
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) จนท.อบต.สมอพลือ 288
23 แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2559 - พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 จนท.อบต.สมอพลือ 407
24 แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562) จนท.อบต.สมอพลือ 498
25 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ. 2561) เเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) จนท. อบต.สมอพลือ 220
26 แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ. 2561) อบต. 257
27 แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม จนท. อบต.สมอพลือ 370
28 แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (เพิ่มเติม) จนท.สมอพลือ 445
29 แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 อบต. 446
30 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) อบต.สมอพลือ 293

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด