แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 อบต.สมอพลือ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 จนท.อบต.สมอพลือ 1
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 อบต.สมอพลือ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 จนท.อบต.สมอพลือ 13
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 อบต.สมอพลือ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 จนท.อบต.สมอพลือ 13
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565) จนท.อบต.สมอพลือ 29
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565) จนท.อบต.สมอพลือ 65
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 69
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2564 จนท.อบต.สมอพลือ 121
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4-2564 จนท.อบต.สมอพลือ 140
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 จนท.อบต.สมอพลือ 105
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 จนท.อบต.สมอพลือ 92
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 และ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 จนท.อบต.สมอพลือ 198
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2563 จนท.อบต.สมอพลือ 139
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 จนท.อบต.สมอพลือ 200
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) จนท.อบต.สมอพลือ 186
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) ครั้งที่ 4 จนท.อบต.สมอพลือ 177
16 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จนท. อบต.สมอพลือ 346
17 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) จนท.อบต.สมอพลือ 112
18 แผนพัฒนาตำบลสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติม จนท.อบต.สมอพลือ 124
19 แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) จนท.อบต.สมอพลือ 431
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) จนท.อบต.สมอพลือ 197
21 แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2559 - พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 จนท.อบต.สมอพลือ 320
22 แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562) จนท.อบต.สมอพลือ 414
23 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ. 2561) เเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) จนท. อบต.สมอพลือ 140
24 แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ. 2561) อบต. 176
25 แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม จนท. อบต.สมอพลือ 282
26 แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (เพิ่มเติม) จนท.สมอพลือ 368
27 แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 อบต. 366
28 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) อบต.สมอพลือ 216
29 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) อบต.สมอพลือ 201
30 คำแถลงนโยบายนายก อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 100

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด