ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.สมอพลือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67) จนท.อบต.สมอพลือ 49
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 110
3 รายงานผลการติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน จนท.อบต.สมอพลือ 130
4 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ประจำปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 150
5 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก จนท.อบต.สมอพลือ 255
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ 2564 จนท.อบต.สมอพลือ 150
7 รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 จนท.อบต.สมอพลือ 219
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 จนท.อบต.สมอพลือ 223
9 รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 อบต. 215
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 จนท.อบต.สมอพลือ 212
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 จนท.อบต.สมอพลือ 206
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 อบต. 263
13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) จนท.อบต.สมอพลือ 228
14 รายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 จนท.อบต.สมอพลือ 331
15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 จนท.อบต.สมอพลือ 386
16 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2558 จนท. อบต.สมอพลือ 347
17 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ อบต. 572
18 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 2556 อบต.สมอพลือ 537

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด