รายงานสถานะทางการเงิน อบต.สมอพลือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานงบการเงิน และงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.อบต.สมอพลือ 2
2 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 8
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 20
4 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 21
5 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.อบต.สมอพลือ 21
6 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 37
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 38
8 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 59
9 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 38
10 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 40
11 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 41
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 39
13 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 53
14 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จนท.อบต.สมอพลือ 40
15 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 อบต. 43
16 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 45
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 45
18 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 42
19 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 43
20 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 38
21 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 จนท.อบต.สมอพลือ 41
22 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 41
23 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 47
24 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 48
25 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 54
26 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 จนท.อบต.สมอพลือ 66
27 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 45
28 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 55
29 รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 77
30 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 จนท.อบต.สมอพลือ 164

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด