ประมวลภาพกิจกรรม อบต.สมอพลือ


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสมอพลือ ปี 2564 จนท.อบต.สมอพลือ 7
2 ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 6
3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จนท.อบต.สมอพลือ 174
4 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จนท.อบต.สมอพลือ 207
5 ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 2558 อบต. 153
6 จักรยาน 3 วัย อบต. 164
7 กิจกรรม Big Cleaning Day และการป้องกันโรคไข้เลือดออก จนท. อบต.สมอพลือ 274
8 โครงการตรวจสุขภาพช่องปากในเด็ก ประจำปี 2558 จนท.อบต.สมอพลือ 175
9 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลสมอพลือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จนท. อบต.สมอพลือ 375
10 โครงการแห่เทียนพรรษา ปี 2558 จนท. อบต.สมอพลือ 252
11 โครงการจักรยาน ๓ วัย อบต. 234
12 โครงการตรวจสารเคมีในเกษตรกรตำบลสมอพลือ จนท. อบต.สมอพลือ 258
13 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต. หนองเพรางาย จนท. อบต.สมอพลือ 303
14 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ให้แก่ อสม. ตำบลสมอพลือ จนท. อบต.สมอพลือ 262
15 โครงการปลูกต้นไม้ และรักษาต้นไม้ จนท. อบต.สมอพลือ 194
16 โครงการต่อต้านยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จนท.สมอพลือ 339
17 ธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อบต. 259
18 การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2558 จนท.สมอพลือ 343
19 โครงการส่งเสริมอาชีพรายได้ให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลสมอพลือ จนท.สมอพลือ 235
20 โครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจสุขภาพ (ตรวจมะเร็งปากมดลูก) ประจำปี 2558 อบต. 278
21 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาดบริเวณทางข้าง ภายในตำบลสมอพลือ อบต. 306
22 อบจ.นนทบุรี นำคณะเข้าศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุสมอพลือ อบต. 370
23 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 อบต. 360
24 การป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558 อบต. 320
25 ร่วมรณรงค์ออกกำลังกาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จนท.สมอพลือ 308
26 ประชาคมระดับตำบล รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๑ อบต. 377
27 กิจกรรทวันธรรมะเสวนะ ประจำปี 2558 จนท.สมอพลือ 286
28 เปิดการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น ครั้งที่ 14 จนท.สมอพลือ 352
29 โครงการทำความสะอาดถนน บริเวณริมถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 จนท.สมอพลือ 562
30 ร่วมเปิดงานประจำปีวัดห้วยเสือ ปี 2558 จนท.สมอพลือ 320

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด