แผนอัตรากำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาบุคลกร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569) ของอบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 48
2 แผนอัตรกำลัง 3 ปี (ประจำปี 2567 - 2569) ของ อบต.สมอพลือ อบต. 36
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 จนท.อบต.สมอพลือ 123
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 จนท.อบต.สมอพลือ 106
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 จนท.อบต.สมอพลือ 211
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-พ.ศ.2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564 จนท.อบต.สมอพลือ 162
7 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 จนท.อบต.สมอพลือ 136
8 การปรับโครงสร้างตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 จนท.อบต.สมอพลือ 233
9 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.สมอพลือ ปี 2564 - 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 267
10 แผนอัตรากำลัง ประจำปี 2564 - 2566 อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 213
11 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประเภทสามัญ จนท.อบต.สมอพลือ 1383
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) ฉบับปรับปรังครั้งที่ 2 ปี 2563 จนท.อบต.สมอพลือ 313
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2561 จนท.อบต.สมอพลือ 318
14 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.สมอพลือ ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563 จนท.อบต.สมอพลือ 303
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2563) จนท.อบต.สมอพลือ 333
16 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) อบต. 315
17 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตามระบบจำแนกตำแหน่งระบบแท่ง อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 169
18 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ อบต. 529
19 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) อบต.สมอพลือ 417
20 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) อบต.สมอพลือ 453

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด