ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อบต.สมอพลือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบว่าด้วยการลาของผู้บริหารฯ 2547 จนท.อบต.สมอพลือ 48
2 ระเบียบว่าด้วยการกู้เงินของ อบต. 2563 จนท.อบต.สมอพลือ 36
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.2563 จนท.อบต.สมอพลือ 65
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 2563 จนท.อบต.สมอพลือ 4091
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ 2558 ฉ.10 จนท.อบต.สมอพลือ 27
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. 2543 จนท.อบต.สมอพลือ 60
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 จนท.อบต.สมอพลือ 39
8 พระราชบัญญัตสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉ.6 พ.ศ.2552 และ ฉ.7 พ.ศ.2562 จนท.อบต.สมอพลือ 55
9 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน(ย้าย) การเลื่อนระดับ จนท.อบต.สมอพลือ 53
10 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯ ฉ.4 พ.ศ.2561 จนท.อบต.สมอพลือ 59

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด