คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.สมอพลือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุุจริต อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 68
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 71
3 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 75
4 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีและการต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จนท.อบต.สมอพลือ 170
5 คู่มือระบบป้องกัน การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก อบต. 63
6 คู่มือการใช้งานขั้นตอนเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเวปไซต์ จนท.อบต.สมอพลือ 80
7 คู่มือการปฏิบัติงาน การเขียนทะเบียนประวัติข้าราชการ จนท.อบต.สมอพลือ 172
8 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จนท.อบต.สมอพลือ 110
9 คู่มือการปฏิบัติงานการลงโปรแกรมระบบข้อมูลบุคลากร อปท. จนท.อบต.สมอพลือ 142
10 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จนท.อบต.สมอพลือ 95

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด