การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน อบต.สมอพลือ ประจำปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 11
2 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 5
3 มาตรฐานและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน จนท.อบต.สมอพลือ 13
4 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 10
5 มาตรการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ อบต.สมอพลือ ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 11
6 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน(ย้าย) การเลื่อนระดับ จนท.อบต.สมอพลือ 36
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หน./ ผอ. อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 8
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย จนท.อบต.สมอพลือ 11
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนขั้นเงินเดือน และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ จนท.อบต.สมอพลือ 13
10 การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จนท.อบต.สมอพลือ 8

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด