การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินการตามมแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) จนท.อบต.สมอพลือ 65
2 มาตรการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 95
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 90
4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 86
5 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 74
6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน อบต.สมอพลือ ประจำปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 82
7 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 74
8 มาตรฐานและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน จนท.อบต.สมอพลือ 103
9 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 74
10 มาตรการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ อบต.สมอพลือ ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 77

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด