การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 59
2 รายงานผลการดำเนินการตามมแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) จนท.อบต.สมอพลือ 114
3 มาตรการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 149
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 130
5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 135
6 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 124
7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน อบต.สมอพลือ ประจำปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 134
8 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 130
9 มาตรฐานและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน จนท.อบต.สมอพลือ 151
10 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 125

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด