มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 6
2 การปรับปรุงคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ จนท.อบต.สมอพลือ 9
3 การวิเคราะห์ผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 10
4 รายงานผลปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 จนท.อบต.สมอพลือ 10
5 ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบล อบต.สมอพลือ ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 11
6 แผนส่งเสริมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 18
7 รายงานผลการดำเนินการเสริมส่งเสริมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปี 2564 จนท.อบต.สมอพลือ 17
8 ผลการประเมินความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ITA) ประจำปี 2564 อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 9
9 ประกาศการใช้คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 42
10 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563 จนท.อบต.สมอพลือ 26

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด