มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การะเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท.อบต.สมอพลือ 21
2 การขับเคลื่อนทางจริธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของ อบต.สมอพลือ ประจำปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 23
3 รายงานผลตามโนบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 16
4 ประกาศการปรับปรุงคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ อบต.สมอพลือ ประจำปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 12
5 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 18
6 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท.อบต.สมอพลือ 24
7 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 16
8 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 9
9 แผนการสร้างเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 จนท.อบต.สมอพลือ 11
10 รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2565 จนท.อบต.สมอพลือ 16

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด