ความรู้ด้านสาธารณสุข

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรการการป้องกันโควิด - 19 ของ อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 71
2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ และ โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563 จนท.อบต.สมอพลือ 131
3 ประกาศการรณรงค์สมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 16
4 แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน และมาตรการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อบต.สมอพลือ 462
5 แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อบต.สมอพลือ ปี 2563-2564 อบต. 44
6 การสร้างการรับรู้และสร้างภูมิูคุ้มกันยาเสพติด ของ ป.ป.ส. ประจำปี 2563 จนท.อบต.สมอพลือ 186
7 แผนจัดการขยะมูลฝอย อบต.สมอพลือ จนท.อบต.สมอพลือ 72
8 ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด จนท. อบต.สมอพลือ 94
9 รู้เท่าทันพิษสุนัขบ้า อบต. 82
10 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้และโรคพืชที่เกิดจากวัชพืช จนท.อบต.สมอพลือ 1695

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด