ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

พิมพ์

alt

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา