แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.สมอพลือ ปี 2565 - 2568

alt

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.สมอพลือ

alt

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565

alt

การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สมอพลือ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรก ประจำปี 2566

alt

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพึงพอใจ อบต.สมอพลือ ด้านใด  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด