ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

alt

การสร้างการรับรู้และสร้างภูมิูคุ้มกันยาเสพติด ของ ป.ป.ส. ประจำปี 2563

การประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และสร้างภูมิูคุ้มกันยาเสพติด

ปี 2563 (ใช้ชีวิตปลอดภัยจากยาเสพติด)

ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส. )alt

รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3

alt

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

alt

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560

alt

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

บทความ อื่นๆ ...


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพึงพอใจ อบต.สมอพลือ ด้านใด  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด