ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

alt

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

alt

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

alt

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564

alt

ประชาสัมพันธ์การประเมิน ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี 2564

ขอเชิญประชาชนของตำบลสมอพลือ หรือผู้เข้ารับบริการด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

เข้าร่วมประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ประจำปี 2564

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

โดยทำการสแกนคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฎอยู่ด้านล่าง และดำเนินการตามขั้นตอน 

alt

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT มา ณ โอกาสนี้

 

บทความ อื่นๆ ...


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพึงพอใจ อบต.สมอพลือ ด้านใด  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด