ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (ครั้งที่ 3)

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (ครั้งที่ 3)

วันที่ 24 สิงหาคม 2563

เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

(วาระสอง , วาระสาม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 และ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563

alt

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (ครั้งที่ 2)

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (ครั้งที่ 2)

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระแรก)

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

alt

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563

alt

บทความ อื่นๆ ...


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพึงพอใจ อบต.สมอพลือ ด้านใด  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด