หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

alt

สถิติการให้บริการประชาชน เดือพฤษภาคม 2563

alt

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2563

alt

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

alt

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

alt

บทความ อื่นๆ ...


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพึงพอใจ อบต.สมอพลือ ด้านใด  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด